John Bæk Musik på Facebok John på MySpace JB på YouTube
Video
 
 

John Bæk: "Still She Kept Falling"
Dugfrisk førstegangs-opførelse på ÅSV Vinterlejr januar 2013

 

John Bæk og Svend Seegert: "Fynbominder"

 

John Bæk: "December 2010"

 

Impuls Trio: "Det var en lørdag aften"

 

 
KONTAKT: Tlf. +45 4028 3490 - Email: johnbaek@stofanet.dk