John Bæk Musik på Facebok John på MySpace JB på YouTube
Folkemusik på film
 
Cover front

FOLKEMUSIKKKENS FÆLLESSEKRETARIAT:
Folkemusik på film, 1970'erne (2005)

Evald og Ingeborg og alle de andre
35 min. / Danmark / 1974
Produktion: JV Film & TV

Æ Tinuser
30 min. / Danmark / 1979
Produktion: JV Film & TV

Traditionel dans i Vrøgum
20 min. / Danmark / 1979
Produktion: Lennart Steen og Dansk Folkemindesamling


DVD med tre film der giver et billede af hvad der i 1970'erne foregik omkring folkemusik/traditionel musik/folkelig musik - og folkelig dans. To film af Jørgen Vestergaard som på hver deres måde beskriver musikken og dens folk - både folkemusikrevival og grundfæstede lokale traditioner. Én film af Lennart Steen og Dansk Folkemindesamling som dokumenterer folkelig dansetradition i en afgrænset lokalitet i Sydvestjylland. Tre film der tilsammen dokumenter noget dansk kultur og kulturarv som er forandret eller forsvundet.

Udgivet af Folkemusikkens Fælles Sekretariat med støtte fra Folkemusikhusringen, Folkemusiksammenslutningen, Danske Folkedanseres Spillemandskreds, Det Fynske Musikkonservatorium, Landsforeningen Danske Folkedansere & Ribe Amt. Tekst til booklet: Jørgen Vestergaard, Anders Chr. N. Christensen, Svend Nielsen, John Bæk. Foto: Jørgen Vestergaard. Ekstraktion af filmstills: John Bæk. Artwork: Werks Offset. Redaktion: John Bæk.

DVD'en kan købes hos Folkemusikkens Fælles Sekretariat.

Udsendt med magasinet Folk&Musik i oktober 2005

Evald og Ingeborg og alle de andre
I starten af 70'erne var spillemanden Evald Thomsen og sangeren Ingeborg Munch blevet offentligt kendt gennem radio og tv og havde dermed hævet sig over folkemusikkens traditionelle anonymitet.

Filmen Evald og Ingeborg og alle de andre, produceret af Jørgen Vestergaard for Statens Filmcentral og Danmarks Radio, skulle oprindeligt have haft hovedvægten på en skildring af disse to store personligheder, men i den færdige film fik Evald Thomsen ikke helt den fremtrædende plads, som filmtitlen indikerer. Næsten halvdelen af filmens spilletid er dog med Evald Thomsen og Ingeborg Munch. Ingeborg Munch synger og fortæller, og der er optagelser både fra Folkemusikhuset i Hogager og fra hjemmet og arbejdet. Evald Thomsen møder vi blandt andet i haven ved hjemmet i Vester åby, hvor han spiller sammen med Hilbert og Hardy Thomsen - og fortæller om spillemandsmusikken og de gamle spillemænd. Men filmen er meget mere.

Vi får en skildring af arbejdet i og omkring Folkemusikhuset i Hogager, hvor den frivillige medarbejder, Grethe Jakobsen, opsøger og indsamler sange og samtaler med mere anonyme musikere og sangere som for eksempel Henrik Strunck og Kathrine Gammelgaard. ægteparret bag folkemusikhusideen, Anelise og Thorkild Knudsen, fortæller om indtryk og holdninger til den folkelige musik og sang, mens Erna og Vagner Andersen på bedste vis demonstrerer, hvorledes andre tager ideerne til sig og selv starter folkemusikhus på hjemegnen (Mors).

Vagn Dahl Hansen, som på optagelsestidspunktet er 29 år, kommer i filmen til at repræsentere den unge generation af musikere, som tager den gamle spillemandsmusik til sig - og samtidig bliver formidlere af forbindelsen mellem fortid, nutid og fremtid. I filmen oplever vi ham i tæt sammenspil med smeden i Hog ager, Børge Christensen, og med "B-holdet", dvs. de unge musikere centreret omkring Børge Christensen ("A-holdet" var musikerne centreret omkring Evald Thomsen).
På denne måde kan filmen i dag blandt andet bruges som en introduktion til nogle af de centrale personer, ideer og arbejdsprocesser, som blev kendetegnende for den traditionelle del af 1970'ernes danske folkemusikbølge.

Æ Tinuser
Filmen Æ Tinuser, produceret af Jørgen Vestergaard for Danmarks Radio i 1979 og i 1984 solgt til Statens Filmcentral, er en helt anden slags film. Den skildrer de tre musikalske brødre, Ejnar, Carl og Hans Nielsen, kaldet "Æ Tinuser". De tre brødre har spillet sammen i årtier og har holdt en bestemt musiktradition i live. Tinus-brødrene og deres musik har vel efterhånden fået en slags kultstatus i folkemusikkredse. Specielt med udgivelsen af dobbelt cd'en "Æ Tinuser - gammeldans & knågstykker" i 1999 blev deres musik formidlet til et stort publikum. Med filmen Æ Tinuser kommer vi dybere ind bag menneskene og musikken - som hverken er "folkemusikere" eller "folkemusik", men ganske enkelt nogle (fest)musikere, der har spillet den musik de er vokset op med, og som de har holdt fast ved og forsøgt at tilpasse til skiftende musikal ske normer.

Traditionel dans i Vrøgum
Traditionel dans i Vrøgum er en dansefilm, produceret af Dansk Folkemindesamling i samarbejde med Lennart Steen. Filmen dokumenterer den dansetradition, som Tinus-brødrene var med til at bevare i området omkring deres fødeby, Vrøgum, 12 km vest for Varde. Selvom filmen også fokuserer på musikerne (Æ Tinuser), er det absolut dansen som er i centrum. I en anmeldelse af Stig Larsen i tidsskriftet Musikalsk Folkekultur maj/juni 1982 beklager anmelderen, at filmen mangler baggrundsinformationer om dansetraditionen, de deltagende dansere m.m. Men med udgivelsen på denne DVD, hvor filmen ligger i forlængelse af Æ Tinuser, og hvor Anders Chr. N. Christensen og Svend Nielsen fortæller om filmen i en bookletartikel, kommer de to film, Traditionel dans i Vrøgum og Æ Tinuser, til at danne et sammenhængende billede af Tinus-brødrene, deres musik og dansetraditionen på Vrøgum-egnen.

Udgivelsen af DVD'en
Udgivelsen af denne DVD er kommet i stand på initiativ af filmmanden Jørgen Vestergaard. Efter nogle forgæves forsøg på at finde samarbejdspartnere til en DVD-udgivelse, fik han i 2004, via musikeren Carl Erik Lundgaard, kontakt til Folkemusiksammenslutningen som, sammen med Folkemusikhusringen, Danske Folkedanseres Spillemandskreds og Det Fynske Musikkonservatorium, syntes, at det var et godt og støtteværdigt fællesprojekt. Der manglede dog stadig penge, indtil Folkemusikkens Fælles Sekretariat (FFS) tog en hurtig beslutning og tilbød at skaffe eller bevilge de manglende økonomiske midler og at stå for alt det praktiske mht. udgivelsen. Efterfølgen de har projektet desuden modtaget økonomisk støtte fra Danske Folkedansere og Ribe Amt.

Da de to Jørgen Vestergaard film kun fyldte 65 minutter, og en såkaldt DVD-5 kan rumme ca. 120 minutter, var det naturligt at spørge Dansk Folkemindesamling om de havde noget filmmateriale, der kunne bruges i denne sammenhæng. Svaret faldt prompte: dansefilmen Traditionel dans i Vrøgum.
I den forbindelse skal jeg gøre opmærksom på, at DVD-versionen af Traditionel dans i Vrøgum ikke fremstår i samme tekniske kvalitet som de to Jørgen Vestergaard film. Jørgen Vestergaard har fået sine film scannet og digitaliseret med den nyeste teknik i 2004/2005. Med hensyn til Traditionel dans i Vrøgum valgte vi af økonomiske årsager at bruge det materiale som Dansk Folkemindesamling lå inde med. Vi fandt en ældre video version (fra 80'erne), hvor specielt lyden ikke er helt god. Men af økonomiske årsager valgte vi, at denne version måtte være OK, fordi en ny scanning og digitalisering ganske enkelt ville have været for dyr.

Arbejdet med DVD-udgivelsen
Det har været spændende arbejde. Udover et tæt samarbejde med Jørgen Vestergaard, Anders Chr. N. Christensen og Vagn Dahl Hansen med at finde informationer om de medvirkende, musiknumrene, locations, baggrundsstof etc., har jeg været i kontakt med for eksempel Grethe Jakobsen, som er den gennemgående indsamler-figur i starten af Evald og Ingeborg og alle de andre. Jeg erfarede, at Grethe Jakobsen - efter at være stoppet som frivillig medarbejder i Folkemusikhuset i Hogager o. 1976 - ikke siden havde besøgt folkemusikhuset. Men hun har netop været på besøg igen! I forbindelse med et besøg i Folkemusikcentrets arkiver erfarede jeg desuden, at hovedparten af hendes indspillede bånd og registreringer var røget ud af det officielle arkiv og henlagt i nogle kasser på loftet. Så de er nu genfundet.

Jeg har også haft god kontakt til "Busse" alias Anders Dennis Andersen, søn af Erna og Vagner Andersen. Jeg har snakket med Lis Truelsen, som i Evald og Ingeborg og alle de andre akkompagnerer moderen Kathrine Gammelgaard på mundharmonika. På Vrøgum-egnen har Jørgen Vestergaard igen fået snakket med Sven Bloch-Nielsen, og jeg har haft samtaler med formanden for Blåvandshuk Lokalhistoriske Arkiv, Thomas Nielsen, som desuden er aktiv folkedanser - og tydeligt husker tiden med Tinus-brødrene. På denne måde har arbejdet med DVD-udgivelsen været en spændende rejse i fortid og nutid.

 
KONTAKT: Tlf. +45 4028 3490 - Email: johnbaek@stofanet.dk