Folkemusik
 

Dansk Spillemandsmusik 1660-1999 - med særligt henblik på spillestilen

Universitetsspeciale anno 1999 fra Musikvidenskab på Aarhus Universitet. Her i en opdateret Pdf-udgave fra 2006, med mindre rettelser og revidering.

Læs som Pdf-fil (åbner i nyt vindue).

Specialet består af 5 kapitler:

Kapitel 1, Indledning (5 sider) - hvor jeg bl.a. giver et overblik over forskningen indenfor området.

Kapitel 2, Spillemandsmusikkens historie (36 sider) - som giver den foreløbig mest omfattende og samlede historiske indføring i spillemandsmusikken fra 1660 til 1999. Hvis du vil have en samlet indføring i det bredere fænomen, folkemusikken (traditionel musik) i Danmark, set fra Dansk Folkemindesamlings perspektiv, kan du læse Jens Henrik Koudals og mine artikler på Folkemusikkens Fælles Sekretariat's website.

Kapitel 3, Spillestil (13 sider) - giver en overordnet karakteristik af spillestilen; altså måden hvorpå musikken udføres. Her foretager jeg samtidig en klassificering af sammenspilsfunktioner - hvilket er absolut nødvendigt redskab, hvis man vil foretage en funderet sammenligning af forskellige former for spillemandsmusik, eller sammenligninger mellem spillemandsmusik og andre musikformer.

Kapitel 4, Analyse (37 sider) - starter med en analyse af Fritterne: "Trædballehus polka" (1993). Fritterne skiftede senere navn til Phønix. I analysen demonstrerer jeg bl.a. den ovennævnte klassificering af sammenspilsfunktioner. Den næste analyse er Klaus Pindstrup: "Gammel vals" fra CD'en Solo (1996). Analysen starter med noget generelt teoristof, som kan være anvendeligt for både musikere og forskere: fx beskrivelsen af tre rytmiske niveauer i musikken, som hænger sammen med lignende niveauer i dansen. Analysen er et pilotprojekt mht. til anvendelsen af computeren som arbejdsredskab ved aflytning/transskription af musik - og forklarer bl.a. nogle sammenhænge mellem vores nodesystem og den virkelige, klingende musik. Jeg demonstrerer en masse om tempo, sving m.m. - men hovedparten af dette kapitel er kun for matematisk-tekniske nørder.

Kapitel 5, Sammenfatning (4 sider) - er en ..... sammenfatning!

Hertil kommer 33 siders bilag plus en litteraturliste, som kan give nogle ideer til, hvad der pr. 1999 fandtes af litteratur - herunder diverse tidligere specialer om emnet.

 
KONTAKT: Tlf. +45 4028 3490 - Email: johnbaek@stofanet.dk