Folkemusik
 

Dansk spillemandsmusik

Fra mit universitetsspeciale:

Dansk spillemandsmusik er den instrumentale musik som i Danmark1 blev brugt til dans hos den ikke dannede del af landbefolkningen fra 1600-tallet og op gennem 1700- og 1800-tallet.

Fra midten af 1800-tallet blev samfundsstukturen forandret med stadigt stigende hastighed. De kulturelle forskelle mellem land og by udviskedes. Landbefolkningens traditionelle skikke blev forandret; og dermed forsvandt forudsætningerne for den ældre spillemandsmusik gradvist. I løbet af årene omkring 1900 blev den traditionelle landlige musik fortrængt af andre musikformer, således at den, forstået ved antallet af udøvere og ved dens position i samfundet, stort set forsvandt. Samtidig blev den genoplivet i foreningsregi, om end ofte i en noget anden form og helt sikkert i en noget anden udstrækning.

I 1900-tallet har spillemandsmusikken derefter dels levet videre i forlængelse af 1800-talstraditionen og dels i foreningsregi. Jeg benytter således betegnelserne spillemand og spillemandsmusik om musikere og musik med tilknytning til den ældre landtradition – og musikere og musik med tilknytning til 1900-tallets traditionelle folkelige musik/dansemiljøer, hvor spillemandens vigtigste funktion er spil til dans.

Set i et dansk perspektiv, er det lidt sørgeligt, at så få kender den stærke og levende spillemandstradition. Så jeg vil her forsøge at lave lidt PR for spillemandsmusikken - selvom det selvfølgelig er bedre at gøre "ude" i virkeligheden.

Der vil forhåbentlig også blive tid til at offentliggøre nogle af de data jeg ligger inde med...

 
KONTAKT: Tlf. +45 4028 3490 - Email: johnbaek@stofanet.dk